Kurzy pre samosprávu, pre členov AVS-RVC

Word II

Vložte svoj text

Cieľová skupina:

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

Termín školenia:

Miesto školenia:

ANTRE SK, budova Stapring - zasadačka, 3. poschodie. blok A vľavo, Piaristická 2, 949 01 Nitra

Čas:

prezentácia: od 8:30 hod. začiatok kurzu: 9:00 hod. koniec: cca 15:00 hod.

Cieľ kurzu:

Word je šikovný nástroj aj na tak náročné veci ako sú noviny, plagáty, letáky. Pokročilé možnosti využijete aj pri písaní zápisníc, kde vám pomôže nástroj štýly a automatické vytvorenie obsahu. Mnoho ľudí Word nepozná pokročilé možnosti Wordu. Cieľom kurzu je ukázať vám práve tieto možnosti ako si poradiť s Wordom pri tvorbe obecných novín a ďalších prezentačných materiálov na profesionálnej úrovni.

Predpoklad účastníka:

Kurz je vhodný pre tých, ktorí používajú Word na mierne pokročilej úrovni a Word používajú denne. Typografická norma. Jednoduché princípy tvorby krásnej grafiky. Obecné noviny. Výročné správy. Plagáty, letáky, vizitky. Zmenšovanie dokumentov

Lektorka: 

Ing. Alena Paľová - Školiace stredisko ANTRE

Program

Úprava textu

 • Kopírovanie formátu, nahradzovanie textu, vkladanie špeciálnych písmen €, @, Ő, Ü, Ô, a znakov ( ® © * " K L J x q

Grafická úprava - princípy tvorby kultivovanej grafiky

 • Typografická norma - zásady správneho písania a úpravy dokumentu
 • Základné princípy grafiky - blízkosť, kontrast, zarovnanie, opakovanie

Odrážky a číslovanie

 • Vlastné odrážky
 • Problémy s číslovaním a ako ich vyriešiť
 • zarovnanie číslovania vpravo k bodke
 • Viacúrovňové číslovanie

Tabuľky

 • Vkladanie riadkov a stĺpcov, vymazávanie riadkov a stĺpcov.
 • Zarovnanie čísel v tabuľke podľa desatinnej čiarky, používanie tabulátorov v tabuľke
 • Zarovnanie textu v tabuľke, zmena smeru textu, zlúčenie buniek, rozdelenie buniek
 • Úprava výšky riadka a šírky stĺpca, konvertovanie tabuľky na text, odstránenie tabuľky
 • Praktická ukážka tvorby tlačiva na vypĺňanie v tabuľke

ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ

 • zmena veľkosti, archivovanie, posielanie veľkého množstva fotiek cez dátové schránky
 • Kopírovanie fotografií z fotoaparátu do počítača.
 • Úprava fotografií, výrez fotky.
 • Zmenšovanie veľkosti (KB) fotiek a zoskenovaných dokumentov. Posielanie zmenšených fotografií v prílohe emailu.
 • Vloženie dokumentov do archívu RAR, ZIP a naopak rozbalenie archívu dokumentov.
 • Posielanie veľkých dokumentov a fotiek cez dátové schránky

Práca s fotkami a obrázkami vo Worde

 • Vkladanie obrázkov do textových dokumentov - napríklad zoskenovaného podpisu alebo pečiatky.
 • Vloženie do textu, orezanie, otáčanie, prekrývanie
 • Rôzne druhy obtekania textu okolo obrázkov
 • Rôzne efekty, orámovanie a tvary obrázkov
 • Komprimácia obrázkov pred vložením do dokumentu
 • Úprava fotografií a skenovaných objektov v prostredí programu Word.
 • Tvorba pútavej pozvánky s obrázkami. Konvertovanie do PDF formátu

Tlač dokumentov

 • Tlač 2 strán na 1 stranu, nastavenia tlače.

Hlavička a päta

 • Vloženie hlavička a päty na každú stranu dokumentu, vloženie obrázku do hlavičky
 • Vloženie čísla strany, počtu strán, aktuálny dátum a čas
 • Rôzne hlavičky v jednom dokumente, rôzne na prvej strane a ostatných
 • Ako dosiahnuť v jednom dokumente rôzne nastavenia strán (orientácie, okrajov, číslovanie, orámovanie a pod.)

Štýly

 • Ako zrýchliť prácu pomocou používania štýlov
 • Vloženie úvodnej stránky

Textové pole

 • Práca s textovými poľami, vytvorenie efektnej pozvánky s fotkou a textom, ktorú uložíme ako obrázok a môžeme ju jednoducho poslať emailom alebo dať na internetovú stránku

Obrázky SmartArt a WordArty

 • Tvorba výrazných nadpisov a grafických prvkov

Obsah

 • Vytvorenie automatického obsahu v dokumente napr. v zápisnici

Stĺpce II.

 • Rozdelenie dokumentu na stĺpce
 • Rôzne šírky stĺpcov, vloženie zlomu stĺpca

TVORBA dokumentov vo formáte PDF a RTF

Vytvorenie pdf dokumentu z textového súboru alebo tabuľky, ktorý sa bežne používa pri prezentácii na internete a je to neprepisovateľný súbor. Verzia PDF, kde ju nájdete.

Ako vybrať z pdf dokumentu len jeho časť, len vybrané strany a uloženie vybraných strán do nového dokumentu.

Poplatok za kurz zahŕňa: 

 • honorár lektorky, občerstvenie (káva, čaj, voda), obed a režijné náklady.

Účastníci kurzu dostanú: 

 • CD, na ktorom budú príručky ku kurzu, 
 • DVD s videopoznámkami z kurzu, poznámkový blok a pero.
 • Na záver kurzu obdržia CERTIFIKÁT o absolvovaní kurzu.

Minimálny počet na uskutočnenie kurzu sú 4 osoby.