Kurzy pre samosprávu, pre členov AVS-RVC

PowerPoint

Vytvorenie prezentácie na poradu, prednášku. Pútavá prezentácia konkrétneho projektu na zastupiteľstve alebo občanom. Prezentácia samotného mesta alebo obce zaujímavou prezentáciou s hudbou na youtube a internetovej stránke. 

Cieľová skupina:

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

Termín školenia: dohodou

Miesto školenia:

ANTRE SK, budova Stapring - zasadačka, 3. poschodie. blok A vľavo, Piaristická 2, 949 01 Nitra

Čas:

prezentácia: od 8:30 hod. začiatok kurzu: 9:00 hod. koniec: cca 15:00 hod.

Cieľ kurzu:

Po absolvovaní kurzu budete schopní samostatne vytvoriť prezentáciu či už vedenú, automatickú alebo interaktívnu. Prezentáciu, ktorá sa využíva na poradách, prednáškach alebo pri prezentácii konkrétneho projektu na zastupiteľstve alebo pre občanov, prípadne pri prezentácii samotného mesta alebo obce. Budete ju vedieť uložiť, ale aj prezentovať na internete a efektívne posielať emailom. 

Predpoklad účastníka:

Znalosť práce v prostredí MS Windows - ukladanie súborov, vytváranie priečinkov, kopírovanie na pamäťové zariadenia (USB, CD, mobil), písanie vo Worde

Lektorka:

Ing. Alena Paľová - Školiace stredisko ANTRE

Program

Úvod do programu

 • Popis okna, mierka zobrazenia, praktické použitie prezentácií
 • Zásady tvorby prezentácií
 • Rozdelenie prezentácií

Otvorenie a zatvorenie prezentácie, popis okna

 • Panely s nástrojmi, ich použitie a pridávanie nových panelov.
 • Popis možnosti zobrazení - normálne, formou prehľadu, radenie snímok, poznámky
 • Vrátenie posledných vykonaných operácií
 • Použitie Pomocníka

Vytvorenie prezentácie

 • Možnosti vytvorenia prezentácie zo šablóny
 • Vytvorenie prezentácie z prázdnej prezentácie
 • Vkladanie nových snímok
 • Ukážky typov rozloženia snímok - Úvodná snímka, Nadpis a obsah, Dva obsahy, porovnanie, Obsah s popisom, Obrázok s popisom
 • Úprava snímky a vkladanie rôznych objektov do snímky - Vkladanie textu, grafu, tabuľky, grafického prvku SmartArt, Obrázku, Videa
 • Odstránenie snímky, Presunutie snímky, Kopírovanie snímky

Farebný motív - šablóna prezentácie

 • Výber farebného motívu pozadia snímok, štýlu písma, farieb pozadia a textov
 • Vlastná úprava pozadia snímky alebo všetkých snímok

Úprava textu

 • Zmena usporiadania textu na snímke, riadkovanie, vodorovné a zvislé zarovnanie textu vrámci textového poľa, odrážky, číslovanie
 • Veľkosť, typ, farba písma, tieň textu
 • Presun, kopírovanie textu medzi snímkami, špecifiká kopírovania z internetu
 • Kontrola pravopisu

Úprava foto

 • Klipart, fotografia, videoklip - vloženie, úprava, vymazanie
 • Práca s fotkami a obrázkami - vkladanie a kopírovanie fotografií z internetu do prezentácie, vkladanie a zmenšovanie foto z fotoaparátu

Úprava videa

 • Ako vložiť video do prezentácie - možnosti, tipy a triky

Tabuľky

 • Vloženie tabuľky, úprava veľkosti tabuľky, úprava počtu stĺpcov a riadkov, zmena farebnosti tabuľky

Prechody medzi snímkami

 • Vyber prechodu medzi snímkami, možnosti efektu
 • Nastavenie prechodu - po kliknutí myšou, automaticky, nastavenie času prechodu, nastavenie dĺžky trvania snímky
 • Použitie prechodu na všetky snímky, na vybraté snímky, na každú snímku iný prechod

Animácie

 • Animácia bloku textu - po riadkoch, po slovách, po písmenách, načasovanie animácie
 • Animácia obrázku, presúvanie obrázku do popredia, do pozadia
 • Nastavenie trasy pohybu obrázku po snímke
 • Rozdiel medzi animáciou na začiatku a na konci

Spustenie prezentácie

 • Spustenie prezentácie od začiatku, od aktuálnej snímky, klávesové skratky
 • Dodatočné nastavenie prezentácie
 • Zaznamenanie prezentácie
 • Zaznamenanie prezentácie s hovoreným slovom

Uloženie prezentácie

 • Uloženie ako powerpointovej prezentácie s možnosťou budúcej editácie
 • Uloženie čistej prezentácie
 • Uloženie ako videa
 • Uloženie ako súboru osobitných jpg obrázkov
 • Uloženie ako PDF súboru
 • Uloženie ako textu

Predloha snímky - úprava šablóny prezentácie

 • Úprava predlohy šablóny - vloženie vlastného loga, zmena farby objektu
 • Ako vložiť logo na ostatné stránky okrem prvej stránky
 • Nastavenie hlavičky a päty, číslovanie snímok
 • Zatvorenie predlohy

Poznámky z prezentácie

 • Prezentáciu môžeme pekne vytlačiť formou poznámok
 • Nastavenie predlohy poznámok - určenie počtu snímok na stránku
 • Nastavenie hlavičky a päty poznámok, číslovanie strany

Tlač Prezentácie

 • Tlač prezentácie na A4
 • Tlač formou poznámok

Export prezentácie

 • Umiestnenie prezentácie vo formáte PDF na google disk a zdieľanie
 • Umiestnenie prezentácie vo formáte videa MP4 na Youtube

Témy podľa záujmu účastníkov

Poplatok za kurz zahŕňa:

 • honorár lektorky, občerstvenie (káva, čaj, voda), obed a režijné náklady.

Účastníci kurzu dostanú:

 • CD, na ktorom budú príručky ku kurzu,
 • DVD s videopoznámkami z kurzu, poznámkový blok a pero.
 • Na záver kurzu obdržia CERTIFIKÁT o absolvovaní kurzu.

Minimálny počet na uskutočnenie kurzu sú 4 osoby.

Poplatok pre členov RVC: 49 €/osobu